Dwie kandydatury z NCBJ w konkursie Popularyzator Nauki

Do IX edycji konkursu Popularyzator Nauki przyjęte zostały łącznie 73 kandydatury we wszystkich kategoriach, wśród nich dwie kandydatury z Narodowego Centrum Badań Jądrowych:

 

Image: 
Prof. Ludwik Dobrzyński dyrektor Działu Edukacji i Szkoleń Narodowego centrum Badań Jądrowych